POLITICA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal sunt informații despre o persoană fizică ce poate fi identificată cum ar fi nume, prenume, adresă, telefon, e-mail, un număr de identificare client, date de localizare, fotografie, un identificator online, cont bancar, preferințe, date privind comportamentul, informații economice, culturale sau sociale etc.

 

Noi Societatea STEPS FOR CHANGE SRL, cu sediul în București, Bdul Mărășești, nr. 19 E, sector 4, Cod unic de înregistrare fiscală 24624818, număr de ordine în Registrul comerțului J40/17776/2008 prelucrăm datele cu caracter personal pe care de regulă le colectăm de la Dvs. în cazul în care sunteți persoană fizică și vă regășiți într-una dintre următoarele categorii de persoane:

–          Vizitatori ai acestui website care ne contactează sau corespondeaza cu noi prin intermediul site-ului;

–          Potențiali clienți care ne solicită informații despre serviciile noastre;

–          Clienți de coaching, cursuri sau traininguri;

–          Colaboratori persoane fizice cu care stabilim parteneriate sau către care subcontractam servicii

–          Parteneri de afaceri sau prestatori de servicii persoane fizice

–          Reprezentanți legali sau persoane de contact din cadrul persoanelor juridice cu care colaborăm sau purtăm discuții în vederea încheierii unor contracte

Datele cu caracter personal prelucrate sunt de regula cele necesare pentru contact în vederea obținerii de informații, oferte, încheierea și executarea unor contracte, prestării serviciilor: în principal, nume, prenume, email, telefon.

În cazul persoanelor de contact sau beneficiarilor din cadrul persoanelor juridice, putem, în măsura în care este necesarsă prelucrăm și alte date cum ar fi: funcția și locul de muncă. Dacă este relevant pentru prestarea serviciilor am putea prelucra și date ce țin de participarea la formări, traininguri precedente la care ați participat.

Colectăm datele cu caracter personal de regulă direct de la Dvs. sau în cazul în care sunteți persoană de contact în cadrul unei firme partenere, sau beneficiar de servicii contractate de către o persoană juridică de la persoană juridică cu care contractăm. În e-mailurile noastre pe care vi le adresăm apare un link către această politică.

De asemenea prelucrăm imagini, foto, video-uri, materiale audio de la unele cursuri în temeiul interesului nostru legitim de a promova serviciile noastre. Este posibil să apăreți în aceste materiale dacă nu vă opuneți. Vă vom informa înainte de a proceda la efectuarea fotografiilor sau înregistrărilor. Înregistrările video, dacă se efectuează vor fi de regulă ale trainerilor.

AVEȚI DREPTUL DE A VA OPUNE ORICÂND PRELUCRĂRII DATELOR DVS. ÎN INTERES DE MARKETING.

Datele personale sunt prelucrate exclusiv pentru următoarele scopuri legitime: prestarea serviciilor, transmiterea de informații solicitate sau utile, de identificare prin intermediul mijloacelor de comunicare, în scop de marketing, pentru îmbunătățirea serviciilor etc.

Temeiul prelucrării este de regulă executarea unui contract (prestarea serviciilor, furnizare de materiale etc) sau îndeplinirea unei obligații legale (de emitere a facturilor și stocarea acestora) sau interesul legitim de a promova serviciile noastre sau a le îmbunătăți.

Pe viitor pentru a îmbunătăți serviciile noastre vom putea oferi servicii personalizate, care să corespundă cât mai bine intereselor tale. Pentru aceasta am putea prelucra date personale care permit identificarea preferințelor și/sau a comportamentului tău, inclusiv prin procese automate, care nu presupun intervenție umană. Va puteți opune oricând prelucrărilor în scop de marketing și profilare.

Din 25 mai 2018 a intrat în vigoare şi este aplicat în toate statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv în România, Regulamentul Uniunii Europene nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date („Regulamentul”). Acesta se completează cu actele normative adoptate la nivel național.
Operatorul STEPS FOR CHANGE SRL a adoptat masuri pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor legale.

Conform prevederilor legale, ca persoană fizică – ale cărei date cu caracter personal le prelucrăm – aveți următoarele drepturi pe care în funcție de situația particulară în care dumneavoastră vă aflați le puteți exercita în condițiile legii:

 • Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor;
 • Dreptul de a avea acces la date, adică dreptul de a obține din partea operatorului, la cerere o confirmare dacă se prelucrează sau nu date cu caracter personal, datele care sunt prelucrate şi informații despre prelucrare;
 • Dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte sau completarea datelor incomplete;
 • Dreptul de a obține din partea noastră ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc;
 • Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal. Exercitarea acestui drept nu afectează prelucrările anterioare;
 • Aveți dreptul, dacă va fi cazul, să cereți să nu faceți obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, când decizia respectivă: produce efecte juridice cu privire la dumneavoastră sau vă afectează în alt mod similar și într-o măsură semnificativă;
 • Dreptul de a vă retrage oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează pe baza consimțământului. Retragerea consimțământului nu aduce atingere prelucrărilor anterioare. De regula noi nu efectuam prelucrari ce au la baza consimtamantul, acest drept insa exista in cazul in care vom proceda pe viitor la prelucrari pe baza de consimtamant;
 • Dreptul de a depune plângere către autoritatea de supraveghere pentru protecția datelor personale (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania)
  Fără a vă afecta dreptul dumneavoastră de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil la adresa de e-mail pentru a putea epune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.
 • Aveți și dreptul de portabilitate a datelor adică de a primi datele cu caracter personal furnizate, structurat, într-un format care poate fi citit automat, inclusiv posibilitatea ca datele să fie transferate unui alt operator.

Ne puteți contacta oricând cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal la tel 0724 515 669 sau prin e-mail la raluca.mohanu@steps4change.ro.
Puteți exercita oricare dintre drepturile menționate mai sus gratuit prin cerere scrisă şi semnată transmisă la datele de contact de mai sus. Putem să vă contactăm pentru verificarea identității.

Ne luăm angajamentul să respectăm cu strictețe obligațiile care ne revin, respectiv de a păstra integritatea, securitatea şi confidențialitatea datelor pe care ni le încredințați şi să le utilizăm exclusiv în scopurile declarate.

Destinatarii. Putem comunica datele dumneavoastră strict în măsura în care este necesar doar societăților care ne prestează servicii sau altor furnizori de încredere care respectă şi ei niveluri adecvate de protecție. În acest sens vom putea comunica date prestatorilor noștri de servicii pentru printări/transmiteri de oferte, livrări, expedieri oferte comerciale, arhivare, facturare, procesare comenzi, procesare facturimarketing, servicii juridice, servicii de contabilitate, consultanță, servicii IT și tehnologice, call-center şi alte servicii pe care le putem contracta pentru buna desfășurare sau promovare a activității noastre. Prestatorii noștri de servicii și-au asumat față de noi obligația de păstrare a confidențialității și securității datelor.

Durata. Datele tale personale sunt prelucrate pe tot parcursul relației noastre contractuale și, după finalizarea acesteia până la expirarea termenelorde prescripție și cel puțin pe perioada impusă de prevederile legale aplicabile în domeniu, inclusiv, dar fără limitare, la dispozițiile privind arhivarea.

Platforme de social media

Suntem sau vom fi prezenți pe principalele platforme de social media.

Prin intermediul platformelor de social media putem interacționa cu diferite categorii de persoane fizice ce pot fi clienți, potențiali clienți, colaboratori, partneri în principal pentru activități de marketing, prezentare și promovare produse, servicii  (campanii de promovare pe Facebook, Instagram, Youtube) desfășurate în baza interesului legitim.

Atunci când Dvs. interacționați cu noi prin intermediul platformelor de social media noi vom avea acces la datele Dvs. de pe aceste platforme conform regulilor fiecărei platforme pe care o utilizați (termeni și condiții, politica privind protecția datelor cu caracter personal etc), precum și conform unor setări pe care Dvs. puteți să le alegeți pe respectivele platforme.

Datele din profilul Dvs., contul Dvs., din comentariile și materialele postate de Dvs. sunt stocate în platformele respective (Facebook, Instagram, Youtube).
Ne puteți contacta cu privire la orice informații sau aspecte ce țin de conturile noastre pe platformele de social media.

 

Dacă ați obținut de la noi materiale sau servicii și ne-ați lăsat adresa Dvs.de e mail vom putea transmite informații despre servicii, produse sau materiale similare pe e-mail în baza interesului nostrum legitim pentru că Dvs. să puteți află și beneficia de acestea.

Vom putea trimite și oferte speciale de care să beneficiați în calitate de client existent. Vă puteți oricând opune și va puteți dezabona trimițând e-mail cu dezabonare de la adresa de la care primiți e-mailul cu oferte și comunicări.

Putem opera periodic actualizări, motiv pentru care va rugăm să revedeți periodic informațiile de pe această pagină.